Upptågsförseningar jag drabbats av, kronologisk ordning.

Här loggar jag löpande problem med upptåget, tider gäller Vattholma station. om inget annat sägs. Kom ihåg att utnyttja din rätt till ersättning vid förseningar! Loggen startades 2009-07-09